907541-–-cam-bien-khoi-–-minimax.png

907541 – Cảm biến khói – Minimax – Song Thành Công

 

Tên: 907541 – Cảm biến khói

Model: 907541

Nhà sản xuất: Minimax

Đại lý phân phối: Song Thành Công

 

Các model sản phẩm khác:

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây

 

 

Minimax

P/N.: 907541
Smoke detector OMX95

Minimax

P/N.: 923165
Manual call point DMX SA 904-I yellow

Minimax

P/N.: 912580
Manual call point KAX DIS 951 WP RD

Minimax

P/N.: 888821
M. call point DMX3000 Stopp-Taster

Minimax

P/N.: 907544
Ionisation smoke detector IMX95

Minimax

P/N.: 907542
Heat detector WMX95

Minimax

P/N.: 908499
Remote Indicator LMX5000

Minimax

P/N.: 905441
Heat detector WMX5000

Minimax

P/N.: 905883
Communication module KMX5000 AP

Minimax

P/N.: 901322
Protocol Translator XP95 1Ch. 55000-855

Minimax

P/N.: 901324
safety barrier IS addressable 24V

Minimax

P/N.: 901319
Heat detector WMX95 Ex

Minimax

P/N.: 907286
Heat detector WMX5000 FS 3GD L6000

Minimax

P/N.: 912110
Heat detector WMX5000 FS Ex L200

Minimax

P/N.: 912086
Communication module KMX5000 AP Ex

Minimax

P/N.: 908531
Mini input unit IUX 760 M-I

Minimax

P/N.: 905396
Sounder control unit SCX 182 R

Minimax

P/N.: 908458
FireRay 5000 System

Minimax

P/N.: 908099
Smoke detector OMX5005

Minimax

P/N.: 918431
Horn Strobe P2RK

Minimax

P/N.: 918425
Horn HRK

Minimax

P/N.: 923164
Manual call point DMX SA 908-I red

Minimax

P/N.: 912580
Manual call point KAX DIS 951 WP RD

Minimax

P/N.: 910708
Card FMZ5000 central card ET

Minimax

P/N.: 901518
Card FMZ5000 zone control panel

Minimax

P/N.: 906186
Module FMZ5000 Loop AP XP redundant

Minimax

P/N.: 901773
Module FMZ5000 conventional detector

Minimax

P/N.: 901673
Module FMZ5000 control groups

Minimax

P/N.: 901595
Module FMZ5000 Relay 8

Minimax

P/N.: 904877
Module FMZ5000 MxNet

Minimax

P/N.: 903466
Modul FMZ5000 SIO1

Minimax

P/N.: 901037
Power supply NT5000 24V/5A-HR

Minimax

P/N.: 901038
Power supply NT5000 24V/15A-HR

Minimax

P/N.: 784352
Fuse 2 A/125V MICROF

Minimax

P/N.: 902941
Battery 12V/ 7.2 Ah

Minimax

P/N.: 761677
Battery 12V/ 12 Ah

Minimax

P/N.: 756859
Battery 12V/ 18 Ah

Minimax

P/N.: 132721
Battery 12V/ 26 Ah

Minimax

P/N.: 832386
Battery 12V/ 45 Ah

Minimax

P/N.: 794921
Battery 12V/ 65 Ah

Minimax

P/N.: 801758
Battery 12V/ 85 Ah

Minimax

P/N.: 800775
Battery 12V/115 Ah

 

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 035 964 3939 (ZALO) - 0914 141 944

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !