ask-31-3-200-1a-bien-dong-ha-the-–-mbs-ag.png

ASK 31.3 200/1A  - Biến dòng hạ thế – MBS AG – Song Thành Công

 

Tên: ASK 31.3 200/1A - Biến dòng hạ thế

Model: ASK 31.3 200/1A

Nhà sản xuất: MBS AG

Đại lý phân phối: Song Thành Công

Thông tin sản phẩm:

  • nominal continuous current Icth: 1,0 x Ipr
  • nominal short-time current Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
  • operating voltage Um: 0,72 kV
  • Isolation test voltage: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
  • Nominal rated frequency: 50 Hz
  • Isolation class: E

Các model sản phẩm khác:

Xem thêm thông tin sản phẩm tại đây

 

Bitzer Code: CSH6553-50Y-40P
Bitzer Code: CSH6553-50Y-40P
Bitzer Code: CSH6553-50Y-40P
Checkline Model: ET-2109LSR Tachometer
Tachometer Description: Intrinsically Safe Tachometer kit, 3.0 - 99,999 rpm, contact &;
non-contact operation.
E+H Code:  FMR52-AAACCDBPAHK
Description: Free space radar sensor
E+H Code: FMR57-AAACCABDA6RVJ1+OP
Description: The standard sensor
Gefran QE1008-10-4D-05-UST
Sensor: 10 pcs
Cable length: 5 m
Digital Monitor type DU-4USB
Gems Sensor Model: MYEL40T (2021) Level Sensor
Float Switch Sensing
MYEL40T
Series M, SPST, Normally Close,
narrow angle, 40 feet (12.19m), Tie
Note: only 40 feet is available

Gems Sensor

Model: MBLU40T (2021) Level Sensor
Float Switch Sensing
MBLU40T
Series M, SPST, Normally Open,
narrow angle, 40 feet (12.19m), Tie
Note: only 40 feet is available
MBS Art No  7216
ASK 31.3 200/1A 2,5VA Kl.0,5
Current Transformer
MBS Art No  30214
WSK 30 10/1A 2,5VA Kl.0,5
Current Transformer

 

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 035 964 3939 (ZALO) - 0914 141 944

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !