bexvar3-s-4-bexvar4-v-a1-bexvar4-v-m1-bexvar4-v-p1-bexvar4-v-s1.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM_STC VIETNAM

 

BEXCS11005DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 24Vdc Radial

E2S Vietnam

BEXCTS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCTS110-05D-R 230V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 115V ac

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 230V ac

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 24V dc

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFDC048[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 48V dc

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 115V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 230V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 24V dc Radial

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=A

Entries: 2 x M20

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=B

Entries: 2 x 1/2" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=C

Entries: 2 x 3/4" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=D

Entries: 2 x M25

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=E

Entries: 1 x 1/2" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=F

Entries: 1 x 3/4" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=G

Entries: 1 x M25

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=N

Stopping plug: Nickel Plated

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=1

Bracket/Guard (A2) 304 St/St

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=2

Bracket/Guard (A4) 316 St/St

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=3

Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag

E2S Vietnam