bexvar4-v-p1-bexvar4-v-s1-bexvar4-v-t1-bexvar5-x-r-bexvar5-x-s-bexvar5-y-m-e2s-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_ĐẠI DIỆN HÃNG E2S TẠI VIỆT NAM_E2S VIETNAM

BEXCS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 230V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS11005DPRDC012[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 12Vdc Radial E2S Vietnam
BEXCS11005DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-05D 24Vdc Radial E2S Vietnam
BEXCTS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCTS110-05D-R 230V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS110L2DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 115V ac E2S Vietnam
BEXCS110L2DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 230V ac E2S Vietnam
BEXCS110L2DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 24V dc E2S Vietnam
BEXCS110L2DPFDC048[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 48V dc E2S Vietnam
BEXCS110L2DPRAC115[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 115V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS110L2DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 230V ac Radial E2S Vietnam
BEXCS110L2DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y] BExCS110-L2D 24V dc Radial E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=A Entries: 2 x M20 E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=B Entries: 2 x 1/2" NPT E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=C Entries: 2 x 3/4" NPT E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=D Entries: 2 x M25 E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=E Entries: 1 x 1/2" NPT E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=F Entries: 1 x 3/4" NPT E2S Vietnam
BEXVAR1-[E]=G Entries: 1 x M25 E2S Vietnam
BEXVAR2-[M]=B Stopping plug: Brass E2S Vietnam
BEXVAR2-[M]=N Stopping plug: Nickel Plated E2S Vietnam
BEXVAR2-[M]=S Stopping plug: Stainless Steel E2S Vietnam
BEXVAR3-[S]=1 Bracket/Guard (A2) 304 St/St E2S Vietnam
BEXVAR3-[S]=2 Bracket/Guard (A4) 316 St/St E2S Vietnam
BEXVAR3-[S]=3 Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag E2S Vietnam
BEXVAR3-[S]=4 Bracket/Guard (A4) 316 St/St & Tag E2S Vietnam
BEXVAR4-[V]=A1 IECEx, ATEX, Ex EAC, INMETRO E2S Vietnam
BEXVAR4-[V]=M1 MED version (BExS110 24V dc only) E2S Vietnam
BEXVAR4-[V]=P1 Stage Programmable version E2S Vietnam
BEXVAR4-[V]=S1 SIL2 version E2S Vietnam
BEXVAR4-[V]=T1 Tropicalised version E2S Vietnam
BEXVAR5-[X]=R Enclosure colour: Red E2S Vietnam
BEXVAR5-[X]=S Enclosure colour: Other E2S Vietnam
BEXVAR5-[Y]=M Lens colour: Magenta E2S Vietnam