CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

 

 

UNION TC/C 2 BSP RH 655-502-124 Deublin Vietnam
UNION 2 NPT RH Item #: 655-515-116, Item #: 655-500-116 Deublin Vietnam
UNION CG/C 1-14 UNS RH 1.248  Item # 255-012-016, Item #: 255-358-016 Deublin Vietnam
UNION CG/C 3/4 NPT RH Item #: 255-324-976, Item #: 255-352-035, Item #: 255-417-020, Item #: 255-026-020, Item #: 255-056-020 Deublin Vietnam
UNION 3/4 BSPT RH Item #: 255-900-717 Deublin Vietnam
UNION M27X1.5 RH 28MM PLT Item #: 255-269-458 Deublin Vietnam
UNION CG/C 3/4 BSP RH Item #: 255-056-284 Deublin Vietnam
UNION CG/C 1 NPT RH Item #: 355-038-002 Deublin Vietnam
UNION 1 BSP RH Item #: 355-204-222, Item #: 355-000-222, Item #: 357-000-222 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 NPT RH Item #: 355-012-186, Item #: 355-064-186 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1/2 NPT RH Item #: 155-208-113 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1/2 BSP RH Item #: 155-208-252 Deublin Vietnam
UNION 2 NPT LH Item #: 655-500-117, Item #: 657-000-117 Deublin Vietnam
UNION 2 BSP LH Item #: 655-500-125 Deublin Vietnam
UNION TC/C 2 NPT RH Item #: 655-502-116 Deublin Vietnam
UNION 2 BSP RH Item #: 655-500-124, Item #: 657-000-124 Deublin Vietnam
UNION 2-12 UN LH Item #: 555-000-396, Item #: 557-000-396 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 1/2 NPT RH Item #: 555-033-154 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2 NPT LH Item #: 555-000-002, Item #: 557-000-002 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2 BSP RH Item #: 555-000-198, Item #: 557-000-198 Deublin Vietnam
UNION 3/4 BSP LH Item #: 255-000-285 Deublin Vietnam
UNION TC/C 3/4 NPT RH Item #: 255-052-255 Deublin Vietnam
UNION TC/C 3/4 NPT LH Item #: 255-052-256 Deublin Vietnam
UNION 1 NPT RH Item #: 355-000-002, Item #: 357-000-002 Deublin Vietnam
UNION 1 NPT LH Item #: 355-000-003, Item #: 357-000-003 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2-12 UNF RH Item #: 355-000-019, Item #: 357-000-019 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2-12 UNF LH Item #: 355-000-074, Item #: 357-000-074 Deublin Vietnam
UNION 1 BSP LH Item #: 355-000-223 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 NPT LH Item #: 355-064-187 Deublin Vietnam
UNION 1 1/4 NPT RH Item #: 525-000-001, Item #: 527-000-001 Deublin Vietnam
UNION 1 1/4 NPT LH Item #: 525-000-002, Item #: 527-000-002 Deublin Vietnam
UNION 1 3/4-12 UN RH Item #: 525-000-026 Deublin Vietnam
UNION 1 3/4-12 UN LH Item #: 525-000-027 Deublin Vietnam
UNION 1 1/4 BSP RH Item #: 525-000-054, Item #: 527-000-054 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 1/4 NPT RH Item #: 525-097-043 Deublin Vietnam
UNION 1 1/4 BSP LH Item #: 525-000-055 Deublin Vietnam
UNION 3/8 NPT LH Item #: 55-000-002, Item #: 57-000-002 Deublin Vietnam
UNION 3/8 BSP LH Item #: 55-000-095, Item #: 57-000-095 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2 NPT RH Item #: 555-000-001, Item #: 557-000-001 Deublin Vietnam
UNION 1 1/2 BSP LH Item #: 555-000-199, Item #: 557-000-199 Deublin Vietnam
UNION 2-12 UN RH Item #: 555-000-395, Item #: 557-000-395 Deublin Vietnam
UNION TC/C 3/4 BSP RH Item #: 255-052-445 Deublin Vietnam
UNION TC/C 3/8 BSP RH Item #: 55-147-192 Deublin Vietnam
UNION TC/C 2-12 UN RH Item #: 555-033-399 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 1/2 BSP LH Item #: 555-033-289 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 1/4 NPT LH Item #: 525-097-044 Deublin Vietnam
UNION TC/C 1 3/4-12 UN RH Item #: 525-097-095 Deublin Vietnam
UNION M35X1.5 RH Item #: 355-000-235 Deublin Vietnam
UNION M35X1.5 LH Item #: 355-000-236 Deublin Vietnam
UNION 2 1/2 NPT RH Item #: 755-700-413 Deublin Vietnam