cam-bien-vi-tri-rps0300md601a01-mts-sensor-vietnam.png

Cảm biến vị trí-RPS0300MD601A01-MTS Sensor Vietnam

Tên: Cảm biến vị trí (linear position sesor)

Nhà sản xuất: MTS sensor

Model: RPS0300MD601A01

Nhà phân phối: Song Thành Công Việt Nam

 

 

Model sản phẩm:

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS1400MD601A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS0300MD601A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS1400MR021A01
 Temposonics® R-Series

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code : EHM1150MD341A01
 TEMPOSONICS E-Serie

 

NGUYỄN VĂN TÚ

PHONE: 0359643939

EMAIL: vantu@songthanhcong.com

Cung cấp sản phẩm chính hãng, giá cạnh tranh !