kg101-sk-1200-fe-2-5-trc-250b-ty-20z-ty-30-samac-f-kg-101-samac-pro-may-do-kim-do-kim-loai-sanko-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ DÒ KIM, DÒ KIM LOẠI, MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ, MÁY ĐO ĐỘ ẨM CHÍNH HÃNG CỦA SANKO TẠI VIỆT NAM_SANKO VIETNAM

Sanko Vietnam

Handy Type Detector   

TY-20Z  

Sanko Vietnam

Handy Type Detector

TY-30 

Sanko Vietnam

Coating Thickness Meter 

SAMAC-F     

Sanko Vietnam

Coating Thickness Meter   

 SAMAC-Pro   

Sanko Vietnam

Moisture Meters   

MR-200Ⅱ   

Sanko Vietnam

Probe 

KG-PA

Sanko Vietnam

Probe

TG-PA

Sanko Vietnam

Probe

PM-PA

Sanko Vietnam

Wood Moisture Meter

AQ-10      

Sanko Vietnam

Wood Moisture Meter

AQ-30   

Sanko Vietnam

MOISTURE METERS

KG101 

Sanko Vietnam

Probe 

Fe2.5

Sanko Vietnam

Probe 

Fe 10

Sanko Vietnam

Probe 

NFe-2.0

Sanko Vietnam

Coating Thickness Meter 

SWT-7000Ⅲ

Sanko Vietnam

Coating Thickness Meter 

SWT-7200Ⅲ

 

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SWT-7000

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SWT-7100

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SWT-7200

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SWT-7000F

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SWT-7000N

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SAMAC-Pro

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SAMAC-FN

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SM-1500D

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SAMAC-F

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

SP-1100D

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

Pro-1

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ dày lớp phủ  Sanko 

Pro-2

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

MR-300

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

MR-200

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

AQ-10

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

AQ-30

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

TG-101

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

KG-101

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy đo độ ẩm Sanko

PM-101

Sanko Vietnam, STC Vietnam

Máy phát hiện kim loại Sanko

SK-1200 III