mgatemgate-mb3170-bo-chuyen-doi-tin-hieu-rs-232-422-485-sang-ethernet.png
Chủng loại Số Tên tiếng anh (kèm theo khi post) Code Tên gọi tiếng việt 
Nport Series 1 2-port RS-232/422/485 device server, 0 to 60°C operating temperature  NPort 5250A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 2 2-port RS-422/485 device server, 0 to 60°C operating temperature  NPort 5230A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 3  1-port RS-232/422/485 device server, 0 to 60°C operating temperature  NPort 5150A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 4 1-port RS-232 device server, 0 to 55°C operating temperature  NPort 5110 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 5 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, DB9 connectors, 15KV ESD, 12-48 VDC NPort 5450 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 6 8-port RS-232/422/485 rackmount device server with RJ45 connectors and 100-240 VAC power input NPort 5650-8 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 7 16 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232/422/485, RJ-45 8pin, 15KV ESD, 100V or 240V NPort 5650-16 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Nport Series 8 4-port RS-232/422/485 to Ethernet secure serial port server NPort 6450 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet 
Mgate 9 1-port standard Modbus gateway Mgate MB3180 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet (Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều)
Mgate 10 1-port advanced Modbus gateway, 0 to 60°C operating temperature MGate MB3170 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet (Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều)
Mgate 11  2-port advanced Modbus gateway, 0 to 60°C operating temperature MGate MB3270 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet (Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều)
Mgate 12 1-port standard Modbus gateway MGate MB3180 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet (Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều)
Mgate 13 2-port Modbus gateway MGate MB3280 Bộ chuyển đổi tín hiệu RS-232/422/485 sang ethernet (Note: Loại Cao Cấp -Sử dụng ứng dụng với luồng dữ liệu nhiều)
Uport 14 1-port RS-422/485 USB-to-serial converter UPort 1130 Bộ chia USB tiêu chuẩn công nghiệp
Uport 15 7-port industrial USB hub, adaptor included, 0 to 60°C operating temperature  UPort 407 Bộ chia USB tiêu chuẩn công nghiệp
Uport 16 1-port RS-232 USB-to-serial converters UPort 1110 Bộ chia USB tiêu chuẩn công nghiệp
 Converters 17 Port-powered RS-232 to RS-422/485 converters
TCC-80
Bộ chuyển đổi tín hiệu (RS232 sang RS485/RS422)
 Converters 18 Industrial RS-232 to RS-422/485 converters TCC-100 Bộ chuyển đổi tín hiệu (RS232 sang RS485/RS422)
Iologik 19 Universal I/O, 6 DIs, 6 relays, -10 to 60°C operating temperature ioLogik E1214 Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
Iologik 20 Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 8 DIs, 8 DIOs
ioLogik E1212
Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
Iologik 21 Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 4 Aos
ioLogik E1241
Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
Iologik 22 Universal I/O, 4 AIs, 4 DIs, 4 DIOs, -10 to 60°C operating temperature ioLogik E1242 Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
Iologik 23 Universal controller, 8 DIs, 8 DOs, 4 DIOs, Click&Go, -10 to 60°C operating temperature ioLogik E2212 Bộ chuyển đổi tín hiệu analog, digital sang Ethernet hoặc Bộ chuyển đổi 4-20mA, 0-20mA, 0-10V sang Ethernet
Unmanaged Switch 24 Unmanaged Ethernet switch with 5 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature EDS-205A Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 25  Unmanaged Ethernet switch with 4 10/100BaseT(X) ports, and 1 100BaseFX single-mode port with SC connector, -10 to 60°C operating temperature EDS-205A-S-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 26 Unmanaged Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature EDS-208A Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 27 Unmanaged Ethernet switch with 7 10/100BaseT(X) ports, and 1 100BaseFX single-mode port with SC connector, -10 to 60°C operating temperature EDS-208A-S-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 28 Entry-level unmanaged Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, plastic housing, -10 to 60°C operating temperature EDS-208 Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 29  Entry-level unmanaged Ethernet switch with 7 10/100BaseT(X) ports, and 1 100BaseFX single-mode port with SC connector, plastic housing, -10 to 60°C operating temperature EDS-208-S-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Unmanaged Switch 30  Unmanaged Ethernet switch with 5 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature EDS-305 Bộ chuyển mạch công nghiệp ( Note: loại không quản lý, cắm và chạy)
Managed Switch 31 Entry-level managed Ethernet switch with 6 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX multi-mode ports with SC connectors, 0 to 60°C operating temperature EDS-408A-MM-ST Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 32 Entry-level managed Ethernet switch with 5 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature EDS-405A Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 33 Entry-level managed Ethernet switch with 3 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX single-mode ports with SC connectors, 0 to 60°C operating temperature EDS-405A-SS-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 34  Entry-level managed Ethernet switch with 6 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX single-mode ports with SC connectors, 0 to 60°C operating temperature EDS-408A-SS-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 35 Managed Gigabit Ethernet switch with 7 10/100BaseT(X) ports, 3 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP ports, -10 to 60°C operating temperature EDS-510E-3GTXSFP Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 36 12-port full Gigabit managed Ethernet switch,8 Gigabit T(X) ports, 4 Gigabit SFP slots, -10 to 60°C operating temperature EDS-G512E-4GSFP Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
Managed Switch 37  Smart Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature  SDS-3008 Bộ chuyển mạch công nghiệp hoặc Switch chuyển mạch ( Note: loại quản lý, cấu hình đơn giản 3 bước, cắm và chạy)
POE unmanaged  Switch 38 Unmanaged Ethernet switch with 1 10/100BaseT(X) ports, 4 PoE ports, and 1 100BaseFX single-mode port with SC connector, -10 to 60°C operating temperature EDS-P206A-4PoE-S-SC Bộ chuyển mạch công nghiệp POE 
POE unmanaged  Switch 39 Unmanaged Ethernet switch with 2 10/100BaseT(X) ports, and 4 PoE ports, -10 to 60°C operating temperature EDS-P206A-4PoE Bộ chuyển mạch công nghiệp POE 
POE Managed  Switch 40 PoE+ managed Ethernet switch with 4 PoE+ 10/100BaseT(X) ports and 2 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature EDS-P506A-4PoE Bộ chuyển mạch POE (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
POE Managed  Switch 41 Unmanaged Ethernet switch with 1 10/100/1000BaseT port and 4 PoE/PoE+ ports, 0 to 60°C operating temperature EDS-G205A-4PoE Bộ chuyển mạch POE (loại quản lý, cấu hình 3 bước, cắm và chạy)
Wireless AP/bridge/client 42 Industrial 802.11a/b/g/n wireless client
AWK-1137C-EU
Bộ thu phát sóng không dây (Access point và Access Client)
Wireless AP/bridge/client 43 Entry-level industrial IEEE 802.11a/b/g/n wireless AP/client
AWK-1131A-EU
Bộ thu phát sóng không dây (Access point và Access Client)
Wireless AP/bridge/client 44
AWK-3131A Series
Industrial IEEE 802.11a/b/g/n wireless AP/bridge/client

AWK-3131A-EU
Bộ thu phát sóng không dây (Access point và Access Client)
Wireless AP/bridge/client 45 LMR-195 LITE cable, N-type (male) to RP SMA (male), 3 meters A-CRF-RMNM-L1-300 Cáp kết nối cho bộ thu phát sóng không dây
Wireless AP/bridge/client 46 LMR-195 LITE cable, N-type (male) to RP SMA (male), 6 meters A-CRF-RMNM-L1-600 Cáp kết nối cho bộ thu phát sóng không dây
Wireless AP/bridge/client 47 LMR-195 LITE cable, N-type (male) to RP SMA (male), 9 meters A-CRF-RMNM-L1-900 Cáp kết nối cho bộ thu phát sóng không dây
Wireless AP/bridge/client 48 Dual-band 2.4/5GHz, Omni-directional, 4/7 dBi, N-type (female) ANT-WDB-ANF-0407 Ăng ten thu phát cho bộ thu phát sóng không dây
Wireless AP/bridge/client 49 Dual-band 2.4/5GHz, Omni-directional, 6/9 dBi, N-type (female)  ANT-WDB-ANF-0609 Ăng ten thu phát cho bộ thu phát sóng không dây
Converters 50 RS-232/422/485 to single-mode optical fiber media converter with fiber ring support and SC connector, 0 to 60°C operating temperature TCF-142-S-SC Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang quang hoặc bộ chuyển đổi Serial Quang
Converters 51 RS-232/422/485 to multi-mode optical fiber media converter with fiber ring support and SC connector, 0 to 60°C operating temperature TCF-142-M-SC Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang quang hoặc bộ chuyển đổi Serial Quang
Oncell 52 1 port quad-band industrial GSM/GPRS IP gateway, RS-232/422/485, DB9 male, -30 to 55°C operating temperature OnCell G3151 Bộ phát sóng bằng Sim3G,4G
Oncell 53 HSPA 1-port five-band industrial GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA IP gateway, RS-232/422/485, -30 to 55°C operating temperature OnCell G3151-HSPA Bộ phát sóng bằng Sim3G,4G
Industrial Ethernet-to-Fiber Media Converters 54 Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, multi mode, SC connector  IMC-21-M-SC Bộ chuyển đổi quang điện
Industrial Ethernet-to-Fiber Media Converters 55  Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector  IMC-21-S-SC Bộ chuyển đổi quang điện
Industrial Ethernet-to-Fiber Media Converters 56 Industrial 10/100/1000BaseT(X) to 100/1000BaseSFP media converter, -10 to 60°C operating temperature IMC-21GA Bộ chuyển đổi quang điện
SFP Module 57  SFP module with 100Base multi-mode with LC connector for 4 km transmission, -40 to 85°C operating temperature SFP-1FEMLC-T Mô đun quang điện
SFP Module 58 Moxa 1000Base-LX Singlemode (10km) SFP Module, LC, -40 to +75 deg. C. SFP-1GLXLC Mô đun quang điện
Media converter POE 59 PoE industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single-mode port with SC connector, 0 to 60°C operating temperature IMC-P101-S-SC Bộ chuyển đổi quang điện POE
EDR  60 8+2G SFP industrial multiport secure router with Firewall/NAT, -10 to 60°C operating temperature EDR-810-2GSFP Bộ chuyển mạch bảo mật
Switch ICE61850 Điện lực 61 Model: PT-7710-F-HV
IEC 61850-3 modular managed Ethernet switch system with 1 slot for fast Ethernet modules, and 1 slot for fast Ethernet or Gigabit Ethernet modules, up to 10 or 8+2G ports, front cabling, 1 isolated power supply (88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C
PT-7710-F-HV Bộ chuyển mạch cho trạm điện lực tiêu chuẩn IEC 61850-3
Switch ICE61850 Điện lực 62 IEC 61850-3 modular managed rackmount Ethernet switch system with 1 slot for Fast Ethernet modules and 1 slot for Fast Ethernet or Gigabit Ethernet modules, for a total of up to 10 or 8+2G ports, cabling on front panel, 1 power supply (12/24/48 VDC), 88-300 VDC or 85-264 VAC), -40 to 85°C operating temperature PT-7710-F-LV Bộ chuyển mạch cho trạm điện lực tiêu chuẩn IEC 61850-4
Switch ICE61850 Điện lực 63 Fast Ethernet module with 8 10/100T(X) ports PM-7200-8TX Mô đun IEC 61850
Switch ICE61850 Điện lực 64 2GTXSFP
Gigabit Ethernet module with 2 10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP slot combo ports
PM-7200-2GTXSFP Mô đun IEC 61851
Power Supply 65 45W DIN-rail 24 VDC Power Supply  DR-45-24 Nguồn cấp
Universal PCI serial board 66 4-port RS-232 low-profile Universal PCI serial board, 0 to 55°C operating temperature (includes DB9 male cable) CP-104UL-DB9M Card PCI (sử dụng cho máy tính)
Universal PCI serial board 67 4-port RS-232 low-profile Universal PCI serial board, 0 to 55°C operating temperature (includes DB25 male cable) CP-104UL-DB25M Card PCI (sử dụng cho máy tính)
Universal PCI serial board 68 2-port RS-232 PCI Express x1 smart serial board CP-102E Card PCI (sử dụng cho máy tính)
Universal PCI serial board 69 2-port RS-232 low-profile PCI Express serial board (includes DB9 male cable) CP-102EL-DB9M Card PCI (sử dụng cho máy tính)
Universal PCI serial board 70 8 Port UPCI Board, RS-232/422/485 CP-118U Card PCI (sử dụng cho máy tính)
Universal PCI serial board 71 Cable/CBL-M62M9x8-100  CBL-M62M9x8-100 Cáp chuyển đổi tín hiệu sử dụng cho Card PCI
Universal PCI serial board 72 Cable/CBL-M62M25x8-100 CBL-M62M25x8-100 Cáp chuyển đổi tín hiệu sử dụng cho Card PCI
Wireless Device Server 73
1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, 0 to 55℃, w/adapter
NPort W2150A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang sóng 2,4Ghz
Wireless Device Server   2 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, 0 to 55℃, w/adapter NPort W2250A Bộ chuyển đổi tín hiệu RS232/485/422 sang sóng 2,4Ghz
Industrial Computer  
(Pre-Configured Model) x86 ready-to-run embedded computer with Intel Celeron 1047UE, 1 HDMI, 1 DVI-I, 2 LANs, 4 serial ports, 4 DIs, 4 DOs, 4 USB 2.0 ports, Windows Embedded Standard 7, -40 to 70°C operating temperature
V2403-C2-T-W7E Máy tính công nghiệp
Industrial Computer   12-inch panel computer, Intel Atom® E3826 1.46 GHz, 1000-nit LCD with multi-touch, 10-36 VDC, IP66 in front, -40 to 70°C operating temperature, 4 GB RAM  

MPC-2120-E2-T
Máy tính tích hợp màn hình công nghiệp