sm-1000-sm-1100-sm-1500d-sp-1100d-pro-1-2-edy-5000-edy-5100-uniboy-e-sanko-vietnam.png

CÔNG TY TNHH TM-DV SONG THÀNH CÔNG_CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ DÒ KIM, DÒ KIM LOẠI, MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ, MÁY ĐO ĐỘ ẨM CHÍNH HÃNG CỦA SANKO TẠI VIỆT NAM_SANKO VIETNAM

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SWT-7000Ⅲ/7100Ⅲ

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SWT-7000Ⅱ/7100Ⅱ

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SWT-7200Ⅱ

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SWT-7000/7100

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SWT-7200

ELECTRO-MAGNETIC

SAMAC-F

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SAMAC-FN

ELECTRO-MAGNETIC / EDDY CURRENT

SAMAC-Pro

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

UNIBOY-M

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

SM-1000

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

SM-1100

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

SM-1500D

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

SP-1100D

ELECTRO-MAGNETIC TYPE

Pro-1/2

EDDY CURRENT TYPE

EDY-5000

EDDY CURRENT TYPE

EDY-5100

EDDY CURRENT TYPE

UNIBOY-E

   

ELECTRIC MOISTURE METER

MR-300

ELECTRIC MOISTURE METER

MR-200Ⅱ

ELECTRIC MOISTURE METER

MR-200

FOR WOOD

AQ-10

FOR BUILDING MATERIAL

AQ-30

FOR WOOD

TG-101

FOR PAPER / CARDBOARD

KG-101

FOR MORTAR

PM-101

   

NEEDLE AND IRON PIECE DETECTOR

SK-1200 III

NEEDLE AND IRON PIECE DETECTOR

APA-3000

NEEDLE AND IRON PIECE DETECTOR

TY-30

NEEDLE AND IRON PIECE DETECTOR

TY-20R

NEEDLE AND IRON PIECE DETECTOR

SK-2200

CONVEYOR TYPE NEEDLE AND
IRON PIECE DETECTOR

APA-6500

METAL DETECTOR

MDS-100/100V