Csfm Ul_badge_-_certified Ul Iecex-approval Atex-approval Culs-approval Ce-approval
1-34-060

D2xC2XH2 Loa & Đèn Xenon Strobe Đồng bộ hóa UL464 & UL1971

Model D2xC2XH2 là dòng có quang thông 63.73cd tự động đồng bộ hóa báo động chớp nháy và loa, Được kiểm tra theo tiêu chuẩn UL464 & UL1971 phù hợp cho các ứng dụng bá cháy nổ, theo đạo luật  ADA cho người khiếm thị. Model được xác nhận UL/cUL theo các chuẩn Class I Div 2, Class II Div 2, Class I Zone 2/22 Chứng chỉ IECEx, Chứng chỉ ATEX cho Zone 2 và 22 cho các khu vực nguy hiểm.

KHi nhiều thiết bị D2xC2XH2 lắp chung chúng sẽ được tự động đồng bộ hóa đèn là loa mà không cần bắt cứ một thiết bị phụ trợ nào khác. Loa báo và đen Strobe có thể được cấp bởi cùng một nguồn nuôi, Dễ dàng trong lắp đặt và giảm chi phí cho dây nối.

Thông số kỹ thuật

 
Alarm Horn Sounder:
Maximum output: 116dB(A) @ 1 metre [107dB(A) @ 10ft/3m]
Nominal output: 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tone 2 [103dB(A) @ 10ft/3m]
No. of tones: 64 (UKOOA / PFEER compliant)
No. of stages: 4
Volume control: Adjustable -12dB(A) [Tone 2]
Effective range: 125m/410ft @ 1KHz
Synchronization All alarm tones synchronize
Xenon Strobe Beacon/Light:
Source: Xenon Strobe
Modes: 1Hz flash (60 fpm)
1.3Hz flash (80 fpm)
1.5Hz flash (90fpm)
Double flash
Eff. Intensity cd: 63.73 cd UL1971 Public mode fire
Peak Candela: 1,000,000 cd - calculated from energy (J)
Effective cd: 500 cd - calculated from energy (J)
Synchronization: Flash rates synchronize for a minimum of 2 hours per UL1971
General:
Voltage: 24V dc [20-28V dc]
In rush: 2.3A for 9ms
Ingress protection: IP rating per EN60529:IP66
Type rating per UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13
Enclosure material: Marine grade LM6 aluminum alloy
Enclosure colour: Red (RAL3000)
Lens material: Borosilicate glass
Cable entries: 2 x 1/2"NPT
Stopping plugs: Nickel Plated Brass plugs included
Ground/Earth stud: M5
Terminals: 0.5 - 2.5mm² (20-14 AWG)
Line monitoring: Blocking diode included
EOL can be factory fitted
Operating temp: -40 to +50°C [-40° to +122°F]
Storage temp: -40 to +70°C [-40° to +158°F]
Relative humidity: 95%
Weight: 4.00kg/8.82Ibs

Current Consumption

Nominal
Voltage:
Voltage
range:
Nominal
operating
current:
24V dc 20-28V dc 759mA
In-rush: 2.3A within 9ms

Part Codes

Part Code: Ident.: Description:
Product type: D2xC2XH2 Combination Alarm Horn & Xenon Beacon/Light
Voltage: DC024 24V dc (20-28Vdc)
Cable entries: [e] B 2 x 1/2” NPT
Stopping plug material: [m] N Nickel plated brass
Lens Guard: [s] 0 No lens Guard
Version: [v] H1 UL, cUL, IECEx & ATEX - UL1971, CSFM
Enclosure: [x] R Red RAL3000
Lens colour: [y] C Clear
e.g: D2xC2XH2DC024BN0H1R/C D2xC2XH2 Horn & Xenon, 24Vdc
nickel plated brass stopping plugs,
UL, cUL, IECEx & ATEX approved - UL1971
Red enclosure with Clear lens
Also available as the D2xB1XH2 standalone beacon see www.e2s.com/1-31-080

Coding

 • NEC / CEC: Class I Div 2 ABCD T2A Ta -40°C to +50°C 
  Class II Div 2 FG T6 Ta -40°C to +50°C 
  Class III Div 1&2 Ta -40°C to +50°C 
 • NEC: Class I Zone 2 AEx nA IIC T2 Gc (Ta -40°C to +50°C) 
  AEx tc IIIC 85°C Dc Ta -40°C to +50°C 
 • CEC: Ex nA IIC T2 Gc X Ta -40°C to +50°C 
  Ex tc IIIC 85°C Dc Ta -40°C to +50°C 
 • IECEx & ATEX: II 3G Ex nA IIC T2 Gc Ta -40°C to +50°C 
  II 3D Ex tc IIIC 85°C Dc Ta -40°C to +50°C

Tone Table

Stage 1 WAV file Frequency Description. Stage 2 Stage 3 Stage 4
T 1   1000 Continuous - PFEER Toxic Gas T 3 T 2 T 44
T 2   1200/500 @ 1Hz Sweeping - DIN / PFEER P.T.A.P. T 1 T 3 T 44
T 3   1000 @ 0.5Hz (1s on, 1s off) Intermittent - PFEER Gen. Alarm T 1 T 2 T 44
T 4   1.4KH-1.6KHz 1s, 1.6KHz-1.4KHz 0.5s - NF C 48-265 T 44 T 24 T 1
T 5   544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 T 52 T 19 T 1
T 6   1500/500 - (0.5s on , 0.5s off) x3 + 1s gap - AS4428 T 7 T 44 T 1
T 7   500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off - AS4428 T 6 T 44 T 1
T 8   500/1200Hz @ 0.26Hz(3.3s on, 0.5s off) - NEN 2575 T 44 T 24 T 35
T 9   1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a T 18 T 34 T 1
T 10   1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a T 21 T 34 T 1
T 11   420(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal T 44 T 1 T 8
T 12   1000(0.5s on, 0.5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporal T 44 T 1 T 8
T 13   422/775 - (0.85 on, 0.5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal T 44 T 1 T 8
T 14   1000/2000 @ 1Hz - Singapore T 23 T 3 T 35
T 15   300 Continuous T 44 T 24 T 35
T 16   440 Continuous T 44 T 24 T 35
T 17   470 Continuous T 44 T 24 T 35
T 18   500 Continuous - IMO code 2 (Low) T 44 T 24 T 35
T 19   554 Continuous T 64 T 24 T 35
T 20   660 Continuous T 44 T 24 T 35
T 21   800 Continuous - IMO code 2 (High) T 44 T 24 T 35
T 22   1200 Continuous T 44 T 24 T 35
T 23   2000 Continuous T 15 T 3 T 35
T 24   2400 Continuous T 48 T 20 T 35
T 25   440 @ 0.83Hz (0.60s on, 0.60s off) Intermittent T 1 T 44 T 8
T 26   470 @ 0.9Hz (0.55s on, 0.55s off) Intermittent T 1 T 44 T 8
T 27   470 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent T 1 T 44 T 8
T 28   544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) Intermittent T 44 T 24 T 8
T 29   655 @ 0.875Hz (0.57s on, 0.57s off) Intermittent T 1 T 44 T 8
T 30   660 @ 0.28Hz (1.80s on, 1.80s off) Intermittent T 44 T 24 T 8
T 31   660 @ 3.3Hz (0.15s on, 0.15s off) Intermittent T 30 T 24 T 8
T 32   745 @ 1Hz (0.50s on, 0.50s off) Intermittent T 44 T 24 T 8
T 33   800 (0.25s on, 1.00s off) Intermittent T 53 T 24 T 8
T 34   800 @ 2Hz (0.25s on, 0.25s off) - IMO code 3.a (High) T 56 T 24 T 8
T 35   1000 @ 1Hz (0.50s on, 0.50s off) Intermittent T 44 T 24 T 8
T 36   2400 @ 1Hz (0.50s on, 0.50s off) Intermittent T 21 T 24 T 8
T 37   2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent T 53 T 24 T 8
T 38   363/518 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 39   450/500 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 40   554/440 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Alternating T 44 T 24 T 19
T 41   554/440 @ 0.65Hz (0.76s / 0.76s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 42   561/760 @ 0.83Hz (0.60s / 0.60s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 43   780/600 @ 0.96Hz (0.52s / 0.52s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 44   800/1000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternating T 5 T 24 T 19
T 45   970/800 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternating T 1 T 8 T 19
T 46   800/1000 @ 0.875Hz (0.57s / 0.57s) Alternating T 53 T 24 T 19
T 47   2400/2900 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternating T 57 T 24 T 19
T 48   500/1200 @ 0.3Hz (1.67s / 1.67s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 49   560/1055 @ 0.18Hz (2.73s / 2.73s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 50   560/1055 @ 3.3Hz (0.15s / 0.15s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 51   600/1250 @ 0.125Hz (4s / 4s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 52   660/1200 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Sweeping T 64 T 24 T 12
T 53   800/1000 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Sweeping T 56 T 24 T 12
T 54   800/1000 @ 7Hz (0.07s / 0.07s) Sweeping T 57 T 24 T 12
T 55   800/1000 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Sweeping T 54 T 24 T 12
T 56   2400/2900 @ 7Hz (0.07s / 0.07s) Sweeping T 57 T 24 T 12
T 57   2400/2900 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Sweeping T 47 T 24 T 12
T 58   2400/2900 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Sweeping T 54 T 24 T 12
T 59   2500/3000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 60   2500/3000 @ 7.7Hz (0.65s / 0.65s) Sweeping T 44 T 24 T 12
T 61   800Hz Motor Siren T 44 T 24 T 12
T 62   1200Hz Motor Siren T 44 T 24 T 12
T 63   2400Hz Motor Siren T 44 T 24 T 12
T 64   Simulated Bell                                                                                                             T 44 T 21 T 12
Country specific or custom tone configurations and alarm frequencies are available upon request.