CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM
Nguyễn Văn Khá
                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      
Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121X-R-C-F 
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONORAVAR2-[Y]=C
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NAXDC024[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho A151 
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XCS1125FAC115[E][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXL2R008[M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR5-[D]=N
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22DLN
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR1-[E]=I
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NAC230[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExBG05DP-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2XVAR6-[Y]=Y
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121H-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1AC115M[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131 
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: AL100XDC024R/R
Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho MBX10-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC1X10RDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXVAR1-[E]=J
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-CP4B-PT-[T][L][X][E][S]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HA121 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110DFDC024AB1A1R
Explosion Proof Alarm Horn Sounder
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON2AC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NAXAC230[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NAC24[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STB4AC[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNExCP6B-PB-S-N-S-N-RD-24-E470R-S1K5R
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB112RTHDC24[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105XAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SPECTRALARMVAR2-[Y]=A
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCB00505AC230G-[Y]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A121AXDC024[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho MB-B450T-M
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110DRDC012[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho H110TL048G/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR1-[E]=C
E2S VietNam -STC VietNam Autho SPECTRAVAR1-[Y]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121AXHAC230[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho D112AC230[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCS11005DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-D105-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB121STRAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL112HDC024[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCA11205DC48G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXC1X05FDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110ER12DC
E2S VietNam -STC VietNam Autho B300LDA230B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B200STR-Y 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1xC1X10R_RR3