CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM

Nguyễn Văn Khá

                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      

Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…

Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

Analog/RS232 9-pin D-connector (male);
PROFIBUS DP bus: 9-pin D-connector (female);
power: 9-pin D-connector (male);
Devicenet™ 5-pin M12-connector (male);
EtherCAT®/PROFINET 2 x RJ45 modular jack (in/out)
Modbus/FLOW-BUS RJ45 modular jack
Communication A RS232 + analog (n/c control)
B RS232 + analog (n/o control)
D RS232 + DeviceNet (n/c control)
E RS232 + DeviceNet (n/o control)
M RS232 + Modbus* (n/c control)
N RS232 + Modbus* (n/o control)
P RS232 + PROFIBUS (n/c control)
Q RS232 + PROFIBUS (n/o control)
R RS232 + FLOW-BUS (n/c control)
S RS232 + FLOW-BUS (n/o control)
T RS232 + EtherCAT (n/c control)
U RS232 + EtherCAT (n/o control)
V RS232 + PROFINET (n/c control)
W RS232 + PROFINET (n/o control)
Analog output A 0...5 Vdc
B 0...10 Vdc
F 0...20 mA sourcing
G 4...20 mA sourcing
Connections 0 None
1 1/8” OD compression type
2 1/4” OD compression type
3 6 mm OD compression type
4 12 mm OD compression type
5 1/2” OD compression type
8 1/4” Face Seal Male
9 Other
Customized IO options (pin 5, advanced operation) 000 Disabled, pin 5 is pulled down to 0 Vdc (default selection)
A1V 0…10 Vdc output, controller
Analog signal for pump or external valve steering
(control signal only)
B1V 4…20 mA output, controller
Analog signal for pump or external valve steering
(control signal only)
B2V 3.8…20.8 mA sourcing output, controller
 Analog signal for Badger Meter valve with TEIP11 signal converter
 (control signal only)
C3A Digital output, min/max alarm
During a min/max alarm, pin 5 is pulled down to 0 Vdc
C4A Digital output, counter alarm
During a counter alarm, pin 5 is pulled down to 0 Vdc
C5S Digital output, enabled by setpoint (for shut-off control)
Pin 5 is pulled down to 0 Vdc at a controller setpoint,
e.g. for shut-off valve activation
C0I Digital output, high/low switch via remote parameter
(e.g. for shut-off valve activation)
Pin 5 is pulled down to 0 Vdc when writing value ‘1’
to parameter ‘IO Switch Status’, this is undone by writing value ‘0’
D9E Digital frequency output, measure
Measurement value is translated to a frequency within
given frequency range
F9B Digital pulse output, batch counter
Pin 5 is pulled down to 0 Vdc when a given batch size
is reached (during a given pulse length)
H1P 4…20 mA input, external pressure sensor for active pressure correction
I3C Digital input, controller mode valve close
Valve closes when pin 5 is connected to 0 Vdc
I8C Digital input, controller mode valve purge
Valve is fully opened when pin 5 is connected to 0 Vdc
I1R Digital input, reset counter
The counter resets when pin 5 is connected to 0 Vdc
I2R Digital input, reset alarm
The alarm resets when pin 5 is connected to 0 Vdc
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 200 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-120M - 10 ... 15 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121M - 0,015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121M - 0,015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-122M - 15 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-123M - 200 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-210CV - 0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-211CV - 0,008 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-211AV - 20 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-212AV - 40 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-213AV - 200 ... 1670 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-230M - 10 ... 500 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-231M - 0,5 ... 10 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-231M - 0,5 ... 10 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-232M - 10 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-130M - 10 ... 15 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131M - 0,015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131M - 0.015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-132M - 15 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-133M - 200 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 64 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201CM  |  0,12 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111CM  |  0,12 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-110CI  |  0,014 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111BI  |  0,16 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111AI  |  0,4 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-112AI  |  0,8 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-113AI  |  4 ... 1670 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 200 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-120MI  |  0,2 ... 15 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121MI  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121MI  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-122MI  |  0,3 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-123MI  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-130MI  |  0,2 ... 15 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131MI  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131MI  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-132MI  |  0,3 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-133MI  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 700 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-141MI  |  0,3 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-141MI  |  0,3 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-142MI  |  2 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-143MI  |  5 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-110C - 0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111B - 0,008 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111AC - 20 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-112AC - 40 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-113AC - 200 ... 1670 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN64
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-200CV - 0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201CV - 0,008 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201AV - 20 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202AV - 40 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-203AV - 200 ... 1670 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 200 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-220M - 10 ... 15 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-221M - 0,015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-221M - 0,015 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-110C    |  0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-110CP  |  0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-111B    |  7 ... 20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-111BP  |  7 ... 20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-111AC  |  20... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-200CVP  |  0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-201CVP  |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-201CS    |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-201CSP  |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 64 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-200CV  |  0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-201CV  |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-201AV  |  20 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-210CV    |   0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-210CVP  |   0,7 ... 9 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-211CV     |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-211CVP  |  7 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam FG-211AV    |  10 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 40 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106AI  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106BI  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106CI  |  2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106DI  |  3,6 ... 1800 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106EI  |  8 ... 4000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106FI  |  14 ... 7000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106GI  |  22 ... 11000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107AI  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107BI  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107CI  |  2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107DI  |  3,6 ... 1800 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-116AI  |  0,3 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-116BI  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 200 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-126AI  |  0,3 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-126BI  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-136AI  |  0,3 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-136BI  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 64 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-206AI  |  0,3 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-206BI  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-216AI  |  0,3 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-216BI  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 20 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6310  |  0,01 ... 2 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6320  |  0,05 ... 7 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6340  |  0,14 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6360  |  0,4 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6370  |  2 ... 1000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6380  |  10 ... 5000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6390  |  40 ... 10000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 20 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6311  |  0,01 ... 2 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6321  |  0,05 ... 7 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6341  |  0,14 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6361/002BI  |  0,4 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6371/002BI  |  2 ... 400 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6373/PILOT  |  2 ... 1000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6383/PILOT  |  10 ... 5000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 7 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6361/FAS  |  0,4 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6371/004BI  |  2 ... 1000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 16 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam D-6383/BJ-1  |  17 ... 5000 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - IP40
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-100D   |  0,2 ... 20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-101D   |  0,42 ... 2,1 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-101E   |  0,028 ... 12 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-102D   |  0,28 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-102E  |  0,17 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-103D   |  0,8 ... 150 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-103E   |  0,9 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - IP65
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-100DI  |  0,2 ... 20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-101DI  |  0,42 ... 2,1 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-101EI  |  0,028 ... 12 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-102DI  |  0,28 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-102EI  |  0,17 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-103DI  |  0,8 ... 150 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-103EI  |  0,9 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106Z   |  0,2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107Z   |  0,2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - IP40
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-200DV  |  0,2 ... 20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201DV  |  0,42 ... 2,1 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201EV  |  0,028 ... 12 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202DV  |  0,28 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202EV  |  0,17 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201DS  |  0,42 ... 2,1 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201ES  |  0,028 ... 12 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - IP65
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-200DI   |  0,2 ...20 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201DI   |  0,42 ... 2,1 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201EI   |  0,028 ... 12 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202DI   |  0,28 ... 25 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202EI   |  0,17 ... 50 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-110CX  |  0,15 ... 10 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111BX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-111AX  | 0,1 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-112AX  |  0,8 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-113AX  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-116AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-116BX  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 200 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-120MX  |  0,15 ... 10 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121MX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-121MX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-122MX  |  0,3 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-123MX  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-126AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-126BX  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-130MX  |  0,15 ... 10 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131MX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-131MX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-132MX  |  0,3 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-133MX  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-136AX   |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 40 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106BX  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106CX  |  2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106DX  |  3,6 ... 1800 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106EX  |  8 ... 4000m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106FX  |  14 ... 7000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-106GX  |  22 ... 11000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107BX  |  1 ... 500 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107CX  |  2 ... 1000 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-107DX  |  3,6 ... 1800 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 64 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-200CX  |  0,18 ... 10 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201CX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201AX  |  0,1 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202AX  |  3 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-203AX  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-206AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-206BX  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 100 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-210CX  |  0,18 ... 10 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-211CX  |  0,3 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-211AX  |  0,1 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-212AX  |  0,6 ... 250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-213AX  |  4 ... 1250 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-216AX  |  0,4 ... 200 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-216BX  |  1 ... 375 m3n/h
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 400 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-230MX  |  0,2 ... 500 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-231MX  |  0,01 ... 10 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-231MX  |  0,01 ... 10 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-232MX  |  0,2 ... 100 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - in-line style
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam IQF-100C    |  0 ... 5 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 - top-mount style
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam IQFD-100C  |  0 ... 5 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - in-line style
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam IQF-200C    |  0 ... 5 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - top-mount style
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam IQFD-200C  |  0 ... 5 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201CB  |  0,16 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-201AB  |  0,4 ... 70 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam F-202BB  |  1,4 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Other gases
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-101  |  10 ... 200 mln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-102  |  20 ... 2000 mln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-104  |  0,04 ... 20 ln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-106  |  0,4 ... 200 ln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-108  |  1 ... 500 ln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Other gases
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-301  |  10 ... 200 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-302  |  20 ... 2000 mln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-304  |  0,04 ... 20 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-306  |  0,4 ... 200 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-308  |  1 ... 500 ln/min
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-401  |  20 ... 200 mln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-402  | 20 ... 2000 mln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-404  |  0,04 ... 20 ln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-405  |  0,05 ... 50 ln/min N2-equivalent
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Helium
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-391-HE  |  20 ... 200 mln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-392-HE  |  50 ... 2000 mln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-394-HE  |  0,1 ... 20 ln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-396-HE  |  0,2 ... 100 ln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Hydrogen
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-391-H2  |  20 ... 500 mln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-392-H2  |  50 ... 1000 mln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-394-H2  |  0,1 ... 10 ln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-396-H2  |  0,2 ... 100 ln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Helium
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-191-HE  |  20 ... 200 mln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-192-HE  |  50 ... 2000 mln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-194-HE  |  0,1 ... 20 ln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-196-HE  |  0,2 ... 100 ln/min He
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam PN 10 bar - Hydrogen
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-191-H2  |  20 ... 200 mln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-192-H2  |  50 ... 1000 mln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-194-H2  |  0,1 ... 10 ln/min H2
Flow Meter Bronkhorst Việt-Nam MV-196-H2  |  0,2 ... 100 ln/min H2
CORI-FLOW™ CORIOLIS MASS FLOW METERS / CONTROLLERS
Mass Flow Measurement of low flow rates, independent of fluid properties
PN 100 bar
M15  |  0,2 ... 300 kg/h
PN 200 bar
ML120V00  |  0,05 ... 200 g/h
M12  |  0,1 ... 200 g/h
M13  |  1 ... 2000 g/h
M14  |  0,03 ... 30 kg/h
PN 100 bar
M12V10I  |  0,1 ... 200 g/h
M12V11I  |  0,1 ... 200 g/h
M13V10I  |  1 ... 2000 g/h
M13V11I  |  1 ... 2000 g/h
M14V10I  |  0,03 ... 30 kg/h
M14V11I  |  0,03 ... 30 kg/h
PN 5 bar
ML120V21  |  0,05 ... 200 g/h
PN 100 bar
M55  |  0,5 ... 600 kg/h
PN 200 bar
M54  |  0,2 ... 100 kg/h
MINI CORI-FLOW™ EX D CORIOLIS MASS FLOW METERS PN 107 bar
XM14  |  0,03 ... 30 kg/h
PN 138 bar
XM12  |  0,1 ... 200 g/h
XM13  |  1 ... 2000 g/h