CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM
Nguyễn Văn Khá
                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      
Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBGL2DPAC115[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXS1RDC024[M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XL25FV100[E][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXVAR2-[M]=S
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB105LDAAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HAB121RTHAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2xC2XH2_2 
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100AC24[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B200FLF115B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXVAR5-[X]=S
E2S VietNam -STC VietNam Autho A112NDC24[X]-M
E2S VietNam -STC VietNam Autho B350TLA-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22DLBHF25X18
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105HDC024[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL112NHDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho HAL121XAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB121RTHDC24[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA2-G-1 
E2S VietNam -STC VietNam Autho MA121 
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22DFS130V
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCBX05X05-B 
E2S VietNam -STC VietNam Autho HMCA112L1AC230G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100XAC024[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1AC230M[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCS110L2DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON4LAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B400SLH250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXB2RT1DC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2xB1LD2-H-RC 
E2S VietNam -STC VietNam Autho HA105N 
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-MC1-R/R
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XL15FV100[E][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-A105N-W
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXCPVAR08-[X]=K
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110E24DC
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB105STR-R-C 
E2S VietNam -STC VietNam Autho MB-B450T-S
E2S VietNam -STC VietNam Autho Order Code: GNExB2X15AC230BN1A1R/B
Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1XDC024[X]/[Y]-H
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL112NXAC115[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D48VG
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100SONTEL115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS120DFDC024[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL112XDC012[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR6-[Y]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho MA121AC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR2-[F]=NF
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB105RTH-R-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho A121AC230[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NXDC048[X]/[Y]