Giới thiệu về Tập đoàn NSD

NSD Thành lập từ năm 1955.

Địa chỉ : 3-31-28 Osu Naka-Ku Nagoya Aichi Japan

NSD là nhà sản xuất và cung ứng toàn cầu thiết bị bô giải mã xung tuyệt đối  hay còn có tên gọi khác là bộ giải mã vòng quay tuyệt đối / Encorder tuyệt đối dùng trong đa dạng  các công nghiệp và ứng dụng. NSD đã nỗ lực hết mình để phát triển, cải tiến và tối ưu hóa hiệu suất của các cảm biến vị trí dùng cho môi trường khắc nghiệt và kém chất lượng. NSD là nơi khách hàng cần.

Encoder của NSD được dùng nhiều trong các ứng dụng :

 • Sản xuất Thép

 • Công nghiệp sản xuất giấy và màng phim

 • Công nghiệp sản xuất Lốp xe

 • Công nghiệp sản xuất cửa chắn nước / cửa đập/ cửa van

 

Các dòng sản phẩm ABSOCODER của NSD bao gồm :

 • VRE – Absocoder sensor VRE- Single Turn Rotary Position Sensor  - Cảm biến vị trí – vòng quay đơn/ Bộ mã hóa vòng quay đơn

 • MRE- Absocoder sensor MRE- Multi Turn Rotary Position Sensor- Cảm biến vị trí – nhiều vòng / Bộ mã hóa vòng quay đa vòng

 • VLS - Linear ABSOCODER - Linear Position Sensor- cảm biến vị trí tuyến tính 

 • CYLNUC Smart Linear Position Sensing Cylinder – Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính

 • ABSO PX® - Magnetic Proximity Sensor – cảm biến tiệm cận từ tính

 • VR Tension Meter – Máy đo lực căng/ cảm biến đo lực căng

 • EZ GAP - Eddy Current Displacement Sensor- cảm biến dịch chuyển bằng dòng diện xoáy


 

Bài viết sản phẩm:

 1. NSD VRE Cảm biến vị trí – vòng quay đơn/ Bộ mã hóa vòng quay đơn - – Absocoder sensor VRE- Single Turn Rotary Position Sensor  

https://www.nsdcorp.com/product/one_turn_sensor/index.html 

 

Cảm biến vị trí tuyệt đối vòng quay đơn NSD có tên VRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc khi thay đổi điện trở từ.

Bộ mã hóa vòng quay đơn VRE của NSD bao gồm 4 dòng :

 • Encorder VRE tiêu chuẩn

 • Encorder VRE chống nước – water proof

 • Encorder VRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

 • Encorder VRE chống cháy nổ - Explosion proof

 

NSD Model coding:

 • Encorder VRE tiêu chuẩn

NSD Absocoder Sensor

Type

Mounting

Shaft shape

Connector type

VRE-P028SAC

P028

S

A

C

VRE-P062SAC

P062

S

A

VRE-P062SBC

B

VRE-P062FAC

F

A

VRE-P062FBC

B

VRE-16TS062FAL

16TS062

A

L

 

 • Encorder VRE chống cháy nổ - Explosion proof

 

NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable

Safety barrier

Converter connection cable

Controller model

Single-turn type
VRE-EXIP028SAB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18587 *1

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNVP-EXI
Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

NCV-20NGNVP-EXI
Converter Output=Gray code

Single-turn type
VRE-EXIP062□□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-G
No.TC18588 *1

VS-6E-EXI
VARICAM Output=Switch

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

NPG-10NAAVP-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B/Z phase pilse

Single-turn type
VRE-EXI10TP058MSB

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-VT
No.TC20269

4P-S-0140-(Max.5m)

NPG-10NAAVT-EXI
ABSO PULPUL Output=A/B phase pilse

4P-EP-S-6465-(Max.200m)

(Standard cable)


 

 • Encorder VRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

 

Cách chọn code : 

 

Ex. VRE-P101FKB2-G

①Sensor model

②Phase type

③Mounting

④Input shaft

⑤Connector type

⑥Interconnecting
sensor cable (m)

⑦Silicon oil injected

VRE

P

061

F

K

B

-

-

P

074

F

K

B

2

-G

P

101

F

K

B

2

-G

16TS

100

F

K

B

2

-G

10TP

068

F

K

B

2

-

10TP

101

F

K

B

2

-G

 

Ví dụ : 

 • Encoder NSD VRE- P061-F-K-B

 • Encoder NSD VRE- P074-L-K-B

 • Encoder NSD VRE- P101-M-K-B

 • Encoder NSD VRE-16TS-100

 • Encoder NSD VRE-10TP-068

 • Encoder NSD VRE-10TP-101

 • ….

 

 1. NSD Encoder MRE- Cảm biến vị trí – nhiều vòng / Bộ mã hóa vòng quay đa vòng - Absocoder sensor MRE- Multi Turn Rotary Position Sensor

https://www.nsdcorp.com/product/multi_turn_sensor/index.html 

Cảm biến vị trí tuyệt đối nhiều vòng NSD có tên MRE ABSOCODER là một cảm biến cơ điện có chức năng đo vị trí góc dưới sự thay đổi từ trở.

Bộ mã hóa vòng quay đơn MRE của NSD bao gồm 4 dòng :

 • Encorder MRE tiêu chuẩn

 • Encorder MRE chống nước – water proof

 • Encorder MRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

 • Encorder MRE chống cháy nổ - Explosion proof

 

NSD Model coding:

 • Encorder MRE tiêu chuẩn

NSD Absocoder 

Sensor model

Total number of turns

Shape

Type

Mounting

Shaft shape

Connector type

MRE-32SP062SAC

32

S

P062

S

A

C

MRE-32SP062SBC

B

MRE-32SP062FAC

F

A

MRE-32SP062FBC

B

MRE-G64SP062FAC

MRE-G128SP062FAC

MRE-G160SP062FAC

MRE-G256SP062FAC

MRE-G320SP062FAC

G□
□ : 64,128,160, 256,320

A

MRE-G64SP062FBC

MRE-G128SP062FBC

MRE-G160SP062FBC

MRE-G256SP062FBC

MRE-G320SP062FBC

B

 

 • Encorder MRE chống nước – water proof

Liên hệ NSD để được tư vấn và hỗ trợ.

 • Encorder MRE dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code : 

 

              Ex. MRE-32SP101FKB2-G

①Sensor
model

②Number of
turns

③Shape

④Phase
type

⑤Mounting

⑥Input
shaft

⑦Connector
type

⑧Interconnecting
sensor cable (m)

⑨Silicon oil
injected

MRE

32

S

P061

F

K

B

-

-

32

S

P074

F

K

B

2

-G

32

S

P101

F

K

B

2

-G

1024

S

16TS100

F

K

P

2

-G

 

 • Encorder MRE chống cháy nổ - Explosion proof

 

NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable

Safety barrier

Converter connection cable

Controller model

Multi-turn type
MRE-EXI32SP061□□B

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18761 *1

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNMR-EXI
Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.100m)
(Standard cable)

NCV-20NGNMR-EXI
Converter Output=Gray code

Multi-turn type
MRE-EXIG□SP061F□B

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-4PEXI-MR
No.TC18762 *1

VM-2CC-EXI (CC-Link)
Network Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)


 

 1. NSD Encorder VLS – Cảm biến vị trí tuyến tính - Linear Position Sensor/ Linear ABSOCODER Series

https://www.nsdcorp.com/product/line_sensor/index.html 

Cảm biến vị trí tuyệt đối tuyến tính NSD, Linear ABSOCODER là một cảm biến cơ điện để đo chiều dài và lượng di chuyển tuyến tính dưới sự thay đổi từ trở. Độ bền vượt trội của ABSOCODER với hiệu suất đã được kiểm chứng tại môi trường thực tế là nhờ một cấu trúc sáng tạo giúp loại bỏ các bộ phận tiếp xúc cơ học và đáp ứng cảm biến không có điện tử bên trong. Dòng cảm biến vị trí tuyến tính  VLS của NSD là cảm biến vị trí tuyến tính thông minh được lắp đặt bên trong xi lanh.

 

Cảm biến vị trí tuyến tính VLS của NSD bao gồm 4 dòng:

 • Encorder VLS tiêu chuẩn

 • Encorder VLS chống nước – water proof

 • Encorder VLS dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

 • Encorder VLS chống cháy nổ - Explosion proof

 

NSD Model coding:

 • Encorder VLS tiêu chuẩn

Type

List of sensor model

Absolute detection range
(UNIT:mm)

Type

Max. detection stroke
(UNIT:mm)

Code

Absolute
& dual-rod
type

VLS-256PWB
VLS-256PW58B
VLS-256PW100B
VLS-256PW128B
VLS-256PW200B

256

PW

58, 100, 128, 200, 256

B

VLS-512PWB
VLS-512PW200B
VLS-512PW220B
VLS-512PW350B
VLS-512PW400B

512

200, 220, 350, 400, 512

VLS-1024PW
VLS-1024PW600
VLS-1024PW800

1024

600, 800, 1024

-

 

 • Encorder VLS chống nước – water proof

Liên hệ NSD để được tư vấn  & Hỗ trợ

 • Encorder VLS dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code : 

                     Ex. VLS-8SM20-100-FBB2

①NSD Sensor model

②Stroke

③Mounting

④Connector type

⑤Interconnecting sensor cable

VLS-8SM20

-□

F

VLS-8SM14

-□

F

VLS-8SM14S

-□

F

①Sensor model

VLS-8SM20 (High-resolution)
VLS-8SM14 (High-resolution)
VLS-8SM14S (High-resolution)

②Stroke

VLS-8SM20

VLS-8SM14
VLS-8SM14S

50, 100, 150, 200, 250, 300, 350

50, 100, 150, 200

③Mounting : F[Flange-mount type]

④Connector type

⑤Interconnecting sensor cable

 • 2[2m] 

 • 5[5m] 

 • 10[10m] 

 • 15[15m] 

 • 20[20m]

 

 • Encorder VLS chống cháy nổ - Explosion proof

NSD

Absocoder Sensor

Extension sensor cable

Safety barrier

Converter connection cable

Controller model

Linear type
(Submicron Absocoder)
VLS-EXI1.64SS6AB

3S-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3SEXI-P
No.TC18136

3S-S-0140-
(Max.5m)-S045

VL-2-S1-EXI
Converter Output=Binary code

Linear type
VLS-EXI8PSM□□□

4P-EP-5152-(Max.60m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-P
No.TC18398

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-20NBNLP-EXI
Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.120m)
(Standard cable)

NCV-20NGNLP-EXI
Converter Output=Gray code


 

 1. NSD Encorder Inrodsensor® – Cảm biến vị trí tuyến tính - Linear Position Sensor/ Linear ABSOCODER Series

https://www.nsdcorp.com/product/line_sensor/index.html 

Cảm biến vị trí tuyến tính NSD, Inrodsensor cung cấp khả năng kiểm soát vị trí tuyến tính chính xác và đáng tin cậy cao với công nghệ đo vị trí cơ học và không tiếp xúc của NSD. Mục đích chung Inrodsensor được thiết kế để điều khiển chuyển động cao cấp với các ứng dụng sử dụng rộng rãi.

Cảm biến vị trí tuyến tính Inrodsensor của NSD bao gồm 3 dòng:

 • Encorder INRODSENSOR tiêu chuẩn

Liên Hệ NSD để được tư vấn và hỗ trợ

 • Encorder INRODSENSOR dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

Cách chọn code : 

                    Ex. IRS-51.2P□18A512P0PAB5□

List of NSD
sensor model

①Max.operating
pressure

②Sensor scale
outside diameter

③Backward
limit K

④Stroke

⑤Sensor
head

⑥Connector
type

⑦Cable
length

⑧O-ring
material

IRS-
51.2P

18

A

512.0

P

B

5

IRS-
51.2P

30

A

512.0

P

B

5

IRS-
32.8P

18

A

32.8

P

B

5

 

 • Encorder INRODSENSOR chống cháy nổ - Explosion proof

Cylinder type
IRS-EXI51.2P12□□FAB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18589 *1

4P-S-0140-(Max.5m)

NCV-30NBNLC-EXI
Converter Output=Binary code

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P18□□□AB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18590 *1

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable)

Cylinder type
IRS-EXI51.2P30□□PAB□

4P-EP-5152-(Max.100m)
(Robotic cable)

BA-3PEXI-C
No.TC18591 *1

4P-EP-S-6465-(Max.200m)
(Standard cable) 

 1. NSD CYLNUC - Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính - Smart Linear Position Sensing Cylinder 

https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/index.html 

CYLNUC là xi lanh cảm biến vị trí tuyến tính thông minh của NSD cho biết lượng hành trình tuyến tính và độ giãn của thanh trong suốt phạm vi của hành trình cảm biến.

Xy lanh cảm biến vị trí tuyến tính CYLNUC của NSD bao gồm 2 dòng :

 • Encorder CYLNUC tiêu chuẩn

Cách chọn mã : CSA-[a]×[b]-[c][d]-C[e]-[f]

Standard model code: CSA-20×250-FA7-C2.0-A1

 

Item

Code

Description

a

Bore size

20

Φ20

Units : mm

40

Φ40

b

Stroke length

30 ~ 500

Φ20

Standard stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500

Units : mm

30 ~ 700

Φ40

Standard stroke : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700

c

Mounting style

[FA]Flange on rod end sidehttps://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image02.gif

[LS]Foot on rod end side /parallel to axis https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image03.gif

[TB]Trunnion on head end sidehttps://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image04.gif

[FB]Flange on head end sidehttps://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image05.gif

[LB]Foot both ends /parallel to axis https://www.nsdcorp.com/product/integrated_sensor/cylnuc/images/image06.gif

d

Max. operating pressure

7

0.7 MPa

0

Piston with hole

e

Interconnecting sensor cable length

2.0

2 m


f

Option

A1

Lock nut (accessory)

A2

Clevis / single

A3

Clevis / double (supplied with a Pivot pin A4)

A4

Pivot pin (for Clevis)

C4

Bellows

 

 • Encorder CYLNUC dùng cho công nghiệp nặng – heavy duty

 

Các chọn code:

 

Fig:Hydraulic type SCHH / Pneumatic type SCAH

 

Ví dụ :  

 • Encoder NSD CSAH-20-250-FA

 • Encoder NSD CSAH-40-250-FA

 • Encoder NSD CSHH-20-250-FA

 • Encoder NSD CSHH-40-250-FA


 

 1. NSD ABSO PX® - Magnetic Proximity Sensor – cảm biến tiệm cận từ tính

https://www.nsdcorp.com/product/absopx/index.html 

Cảm biến tiệm cận từ tính ABSO PX, NSD True Heavy Duty Magnetic Proximity Sensor được phát triển để sử dụng trong môi trường khắc nghiệt, nhiệt độ cao, độ rung cao, điều kiện nước và môi trường ngoài trời.

Khả năng chịu nhiệt tối đa: 150 ℃ (Có sẵn thông số 180 ℃ đặc biệt)

Xếp hạng bảo vệ: IP67 / IP69K

Chống rung: 2 × 102m / S2 (20G)

Khả năng chống va đập: 4,9 × 103m / S2 (500G)

 

Cảm biến tiệm cận từ tính ABSO PX bao gồm 8 dòng sản phẩm :

 

 • NSD Sensor HPM-116 

 • NSD Sensor HPM-34

 • NSD Sensor HPS-M34D – Cylinder type

 • NSD Sensor HPS-M30M/ HPS-M18M - thread type

 • NSD Sensor HPS-M82A/ HPS-M95A – Block type

 • NSD Sensor HPS-R20A – Plunger type

 • NSD Sensor HPS-F60A – Flat type

 • NSD Sensor HPS-C25A – Position detection of cylinder stroke end

 

 1. NSD VR Tension Meter – thiết bị đo lực căng/ cảm biến đo lực căng

https://www.nsdcorp.com/product/tension/vrtension/index.html 

VR TENSION là giải pháp mới cho Máy đo trọng lượng & lực căng với cấu trúc sáng tạo và phát triển mạnh mẽ để có độ bền cao hơn và giao diện linh hoạt.

Đặc tính nổi bật của thiết bị đo VR NSD:

 • High Sensibility – Độ nhạy cao

 • High Reliability – Độ tin cậy cao

 • High Durability – Độ bền cao

 • High Precision – Độ chính xác cao

 

VR TENSION bao gồm 3 dòng :

 • Cảm biến lực căng chịu nhiệt – Heat resiting

 • Cảm biến lực căng chống nước – water proof

 • Cản biến lực căng chống cháy nổ - Explosion proof


 

 1. EZ GAP - Eddy Current Displacement Sensor- cảm biến dịch chuyển bằng dòng diện xoáy

https://www.nsdcorp.com/product/easygap/index.html 

EZ GAP là cảm biến dịch chuyển dòng điện xoáy để đo khoảng cách  sắt, thép không gỉ và nhôm.

 

Đặc tính nổi bật của dòng EZ GAP :

 • Khả Chống chịu được với môi trường bên ngoài cao – IP67

 • Dễ dàng thiết lập hiệu chuẩn

 • Chênh lệch nhiệt độ thấp : ±0.015% F.S./℃

 • Bao gồm cả tính năng đo nhiệt độ

 • Dễ dang bảo trì

 

Bài Viết Ứng dụng :

 1. Encoder NSD  dùng cho ngành thép

https://www.nsdcorp.com/casestudy/iron_making/index.html 

Đối với Các bộ giải mã xung / bộ mã hóa vòng quay công nghiệp truyền thống, dù là dòng tương đối hay tuyệt đối, đều có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ứng dụng điều khiển chuyển động chung / công nghiệp. Tuy nhiên, các Encorder này có nhiều khả năng bị hỏng nhanh hơn khi được đặt trong môi trường hoạt động có nhiệt độ nóng, độ sốc và độ rung cao, chất gây ô nhiễm, ngâm nước lâu trong chất lỏng và hơi nước, hoặc tiếng ồn EMI. Khi cảm biến/ encoder truyền thống bị lỗi, chi phí thời gian ngừng hoạt động liên quan đến lỗi cảm biến có thể nhanh chóng tăng lên gấp vài lần chi phí của chính cảm biến. Lỗi cảm biến cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt là ngành công nghiệp sắt thép.

Độ bền vượt trội của Encoder NSD đạt được là nhờ một cấu trúc sáng tạo của thiết kế loại bỏ các bộ phận tiếp xúc và không có linh kiện điện tử bên trong cảm biến, và Bộ mã hóa  vòng quay ABSOCODER đã được chứng minh thực tế với độ bền tuyệt vời và tuổi thọ cực kỳ lâu dài trong ngành sản xuất thép.

 

Encorder NSD được dùng trong các khâu như là :

 

Ứng dụng đúc thép: 

 

 • Encoder Cylnuc  cho ứng dụng đóng mở thanh phun trươt

 • Encoder Cylnuc  hoặc SRS  cho ứng dụng tháp nâng

 • Encoder Cylnuc  cho ứng dụng kiểm soát độ biến dạng khuông / luyện thép dưới áp suất thấp

 • RGS – Cảm biến khoảng cách cuộn

 • PULPUL/Absocoder – cho ứng dụng cắt thép

 • Loop sensor / cảm biến rìa - HPS-T1-S1 cho ứng dụng cắt thép

 


 

Ứng dụng trong cán nóng thép: 

 • Encoder VLS-8SM

 • Encoder CYLNUC

 • Encoder MRE 1024S16TS

 • Encoder SRS

 • Encoder ABS0 PX

 • Encoder PULPUL/ Absocoder

 


 

 1. Encoder NSD  dùng cho ngành sản xuất lốp xe – Tire making 

https://www.nsdcorp.com/casestudy/tire/index.html 

 

Encoder NSD  là Giải pháp tốt nhất cho cảm biến hạng nặng trong môi trường khắc nghiệt

 

Quá trình sulfu hóa là quá trình hóa học công nghiệp chính được sử dụng để tạo ra nhiều loại sản phẩm, bao gồm cao su và lốp xe. Tuy nhiên, người ta thường chỉ ra rằng hành động hóa học này là một trong những nguyên nhân chính gây ra hư hỏng các bộ phận điện. Giải pháp chống lưu huỳnh của NSD, Dòng R, được thiết kế để giúp tăng độ tin cậy của ngành sản xuất lốp xe trong môi trường ô nhiễm hoặc sulfuric. Kể từ khi khách hàng của chúng tôi bắt đầu sử dụng R Series, lỗi ban đầu hầu như chưa được báo cáo.

 

Encorder NSD được dùng trong các khâu như là :

 

 • Trộn cao su : Encoder dòng MRE – trong khâu kiểm tra lượng dầu & kiểm soát chiều cao của roller , Inrodsensor – trong ứng dụng đóng mở cửa sập  &  đóng mở khuôn, Abso PX – kiểm tra đóng mở cửa sập 

 • Khâu đùng và cán láng - Extruding/ Calendaring : Encoder dòng EZGAP – đo độ dày của cao su , MRE – kiểm soát quấn – xả cuộn / canh biên, VLS - kiểm soát quấn – xả cuộn, VRE – Dancer roll

 • Khâu cắt / tạo hình - Cutting/ Building : Encoder dòng MRE – cho khâu canh biên/ máy khâu/  cắt/ vận chuyển lốp thành phẩm. VRE - tang quấn dây

 • Khâu chế hóa - Curing: Encoder dòng MRE, Inrodsensor, VRE

 • Khâu giám định - Inspection: Encoder dòng MRE, CSA, VLS,  VRE

 

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT LỐP XE

 

ỨNG DỤNG SẢN XUẤT LỐP XE (GIAI DOẠN THÀNH PHẨM)


 

 1. Encoder NSD  dùng cho ngành sản xuất giấy và màng film

https://www.nsdcorp.com/casestudy/converting/index.html   

Ngành công nghiệp chuyển đổi chuyên kết hợp các nguyên liệu thô như nhựa, cao su, chất kết dính và kim loại, cũng như các vật liệu khác, để tạo ra các sản phẩm mới. Các vật liệu như màng nhựa, giấy, giấy bạc và vải thường được sản xuất ở dạng tấm dài, liên tục được cuộn lại để xử lý thuận tiện hơn. Các quy trình chuyển đổi điển hình là phủ, cán và in. Nhiều công ty converting sẽ xử lý các cuộn vật liệu có đường kính lớn, rộng vì điều này làm tăng hiệu quả chuyển đổi bằng cách giảm thiểu các thay đổi. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi, các cuộn được cắt thành các cuộn nhỏ hơn trên máy xén.

Đa phần vật liệu sản xuất trong ngành công nghiệp chuyển đổi đều có nguy cơ cháy nổ cao.

Vì vậy luôn cần các dòng cảm biến có độ bền cao, chống cháy nổ để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt này

Bộ giải mã xung/ vòng quay absocoder của NSD  là giải pháp tốt nhất cho bạn trong ngành công nghiệp này.

Bộ giải mã xung/ vòng quay absocoder của NSD   phù hợp dùng trong các khâu như là :

 • Air knife Gap detection – phát hiện khoảng cách của dao cắt : NSD Encoder VLS-8PS

 • Tenter clips position: NSD Encoder MRE

 • Rear roller position: NSD Encoder MRE, VLS, CYLNUC

 • Linear position of holder switch: NSD Encoder Inrodsensor

 • Coater head gap: NSD Encoder VLS-EXI8PSM

 • Accumulator position: NSD Encoder MRE, VLS

 • Dancer roll angle: NSD Encoder MRE, VRE, VARIANALG

 • Tension measurement: NSD Encoder VR TENSION

 • Calendar roll gap: NSD Encoder MRE, Inrodsensor

 • Turret Angle: NSD Encoder VRE, baumucoupler, Absocoupler

 • Slitter/ Cutter: NSD Encoder MRE

 • Roller temperature  - kiểm soát nhiệt độ trục lăn : Absocoupler

 


 

 1. Encoder NSD  dùng trong các cửa đập 

https://www.nsdcorp.com/casestudy/water_gate/index.html 

 

Bộ giải mã xung/ vòng quay absocoder của NSD   phù hợp dùng trong hệ thống điều khiển đóng mở cửa đập :

 

 • Cửa xả nước - Flap water gate

 • Cổng xuyên tâm - Radial water gate

 • Cổng kéo - Roller water gate

 • Cổng kéo – kèm dầm dài - Roller water gate with long-span gate

 

Các dòng sản phẩm nổi bật:

 

 • NSD Encoder MRE-[ ]SP065 / MRE-[ ]SP105 Series

 • NSD Encoder VRE-16TS105 / VRE-UWP105 Series

 • NSD Encoder Gate Converter ezGATE : GCW-10F5-G1 Series, GCW-10F5-G2 Series, GCW-10F3 Series

 • NSD ABSO PX® Magnetic Proximity Sensor 

 • NSD MWS Series - Wire position sensor/ Messenger wire

 • NSD XMS Series- Shaft rotation type water gate opening indicator