CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM
Nguyễn Văn Khá
                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      
Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05DPDC024AB1A1R/Y
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
E2S VietNam -STC VietNam Autho STExC1R-R_2 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEx Plated Assemblies
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR5-[D]=S
E2S VietNam -STC VietNam Autho BB2613025E
E2S VietNam -STC VietNam Autho ST-L101XDC012[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR7-[V]=12
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR6-[Y]=Y
E2S VietNam -STC VietNam Autho STB3 Xenon & LED Tower
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR6-[X]=RW
E2S VietNam -STC VietNam Autho MB005DC24G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100XDC012R/R-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNExL2 
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA2DC024[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-DL105L-G/R
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC2X05RDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XB10DC024[E][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-DL105L-R/A
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR3-[S]=1
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL100HAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho ML15W100V[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: BExCP3A-PB STNLRD24
BEXCP3A-PB Push Button MCP; Type: Push Button
Terminal type: Standard; Duty/Tag label: Not required
Body colour: Std Red; Voltage: 24VDC
E2S VietNam -STC VietNam Autho STB4-G-1 
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XS121FAC115[E][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131AC230G2
E2S VietNam -STC VietNam Autho D112AC230[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR5-[V]=24
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXB2RT1AC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A105NAC48R[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BGS2525C27
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2XS1DC024[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONF1AC230A[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B450TSB250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Full Code: GNExB1X05DC024AB1A1R/R
Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCBLD2X05-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110ER48DC
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXVAR3-[S]=3
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1HAC115[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS120DFAC115[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR6-[Y]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho B300FLF048B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HMA121DC24G
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL112HAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC2X10FDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho MC1LD2R-Y 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR6-[Y]=R
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-CP4VAR4-[X]=RD
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105AXXDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR3-[L]=DL
E2S VietNam -STC VietNam Autho B400FLF230B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121XAC230[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1XAC024[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR2-[M]=N
E2S VietNam -STC VietNam Autho D105DC048[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA2AC230[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho HMA121 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEDHEAD_1 
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR9-[S]=SXXXR
E2S VietNam -STC VietNam Autho STB3DC[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BR10485B
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG10DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B100LDA030B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCP6B-PB-[S][M][T][D][X][V][E][S]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS120E230AC
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS120DFDC012[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D230VB
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XCS1125RDC048[E][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05E230AC-[YY]
E2S VietNam -STC VietNam Autho H100BX115G/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR2-[M]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-PB1-A
E2S VietNam -STC VietNam Autho A112NAC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON4B-G-A-DC 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR3-[L]=NL
E2S VietNam -STC VietNam Autho D112DC024[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XC1LD2F-R2 
E2S VietNam -STC VietNam Autho MB010AC115G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100SONTEL[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXCPVAR02-[E]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNExL1 
E2S VietNam -STC VietNam Autho ML15W70V[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXS1RAC230[M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BB2623515E
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2xB1XH1-RC 
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXC1X05RAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-CP4VAR5-[S]=SXXXR
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: IS-MC1-R/R
Led Beacon & Alarm Sounder
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2xC2LD2-GA 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXL25E8R
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXVAR4-[V]=M1
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1HDC012[X]/[Y]-H
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131AC230G3B1
E2S VietNam -STC VietNam Autho H100T030G
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-MC1AN-R/R
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XS1RDC024[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho K-SML15AC380G
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXH120DFAC230[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXL25E100V
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR1-[E]=E
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExH120D-R