CÔNG TY TNHH TM DV SONG THÀNH CÔNG
Số 10, Lô O,  KDC Miếu Nổi, Phường 3 Q.Bình Thạnh,  TPHCM
Nguyễn Văn Khá
                    Hotline :    0916 635 755
                    Email    :   kha@songthanhcong.com
                    Zalo    :     0916 635 755      
Skype   :    Văn Khá_STC

Chúng tôi là công ty hàng đầu chuyên Xuất-Nhập khẩu các thiết bị như: Absocoder, Current Transformer, Màn hình HMI, ACB, MCB, Inverter, Handheld thermometer, Pressure transmitter, Flow metter,…
Chúng tôi mong muốn được hợp tác thành công và lâu dài với quý khách!

E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR1-[E]=H
E2S VietNam -STC VietNam Autho A141AC230G
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL112NHAC230[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XB05DC048[E][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho B400RTH024B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HOOTRONICVAR2-[Y]=A
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-A105N_IS-L101L-R-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BJC20W12VCL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExCBG0505DP-A 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XC2X05FDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXCPVAR9-[S]=SXXXZ
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: BEXP3S0X3L0A2M20IIBR
Plate Assy 3 x BEx units; Product ref: 1-21-080
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXTS110DFAC115[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG10DPDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STB2DC[X]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho B350TLA230B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105HAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3VAR6-[S]=SXXXR
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22DBF230V
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05E24DC-[YY]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXL15E100V
E2S VietNam -STC VietNam Autho ML15W8R[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho ST-L101XDC048[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR6-[Y]=C
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG15DPDC048[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SPECTRALARMVAR2-[Y]=R
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D130VB
E2S VietNam -STC VietNam Autho IS-MB1-R/A
E2S VietNam -STC VietNam Autho H110TX048G/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXVAR6-[Y]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho A112NDC24R
Alarm Sounder
E2S VietNam -STC VietNam Autho B450TDB250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL105NAXXDC012[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL112NX-R-C-F 
E2S VietNam -STC VietNam Autho Code: STExCP8PTDASPL6A1R
Latching push button with tool reset
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONORAVAR2-[Y]=Y
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG10E115AC-[YY]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR6-[Y]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho SON2-R-DC 
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB112STRDC48[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho L101XAC115[B][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB112LDA-G-Y 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2XVAR1-[E]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG05E115AC-[YY]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Full Code: BEXCP3APBSTNLRD
Push Button Call Point
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXL15DFR016[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho D2xC1X05_R4 
E2S VietNam -STC VietNam Autho B100STR030B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho AB121STRAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho MBX05-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho GNEXB2X21DC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho STEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBGL2DPAC230[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1X-R-C 
E2S VietNam -STC VietNam Autho H100B230G
E2S VietNam -STC VietNam Autho ST-L101XAC230[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho A121AC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A131AC230G4
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XL15FR016[E][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: E2XCS1125FDC024BN1A1B/R
E2x Zone 2 & Class I Div2
Combination Alarm Horn & Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22DFS230V
E2S VietNam -STC VietNam Autho HAL121HAC115[X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho H110T030G
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1XDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho B400SLF250B/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D24VA
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110DFDC012[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXVAR3-[S]=1
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA3-G-1 
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1HDC024[X]/[Y]-H
E2S VietNam -STC VietNam Autho Model: L101XDC024BR/R
Xenon Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho STExB2RT1-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XVAR4-[V]=A1
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105AXX-G-A 
E2S VietNam -STC VietNam Autho D105AC024[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExCS110-05DR-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho B300SND 
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL105XDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BR10125B
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONFL1HDC024[X]/[Y]-UL
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCP3B-PB-[T][L][X][E][S]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BExCBGL205DP-B 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXBG10DPDC012[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho DL112H-G 
E2S VietNam -STC VietNam Autho Order Code: GNExB2X15AC230BN1A1R/R
Xenon Strobe Beacon
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2XVAR3-[S]=3
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100AC230[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho E2S22D230VR
E2S VietNam -STC VietNam Autho MCA112L1DC12G-[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho A100AC115[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXVAR6-[Y]=B
E2S VietNam -STC VietNam Autho SONORAVAR1-[X]=G
E2S VietNam -STC VietNam Autho D1XS2FAC230[E][M][S][V][X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho HAL121X-G-R 
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXCS110L2DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXS110E115AC
E2S VietNam -STC VietNam Autho STA4AC230[X]
E2S VietNam -STC VietNam Autho BEXVAR6-[Y]=M
E2S VietNam -STC VietNam Autho BB263015E
E2S VietNam -STC VietNam Autho AL121X-R-C-F